מחירון שירותי הסוכנות

חיים

לקוח קיים

לקוח חדש

ריכוז חומר דוחות שנתיים והוצאת דוח מרכז של מצב קיים ללא המלצות 400 ש"ח 1000 ש"ח
ריכוז חומר דוחות שנתיים והוצאת דוח מרכז של מצב קיים כולל המלצות 750 ש"ח 2000 ש"ח
בדיקת מוצר 200 ש"ח 300 ש"ח
קבלת פוליסה לטיפול / מינוי סוכן 200 ש"ח 300 ש"ח
טיפול בהלוואה 225 ש"ח
טיפול בפדיון פרט 225 ש"ח
טיפול בפדיון מנהלים 350 ש"ח
הזמנת העתק פוליסה 80 ש"ח
אישור מס / הצהרת הון 80 ש"ח
שיעבוד פוליסה 80 ש"ח
טיפול באישורי 161 א (במקום פניה למס הכנסה) 350 ש"ח
קבלת מידע מהמסלקה 120 ש"ח 200 ש"ח
ניתוח מידע מהמסלקה 500 ש"ח 700 ש"ח
טיפול בתביעה חינם 500 ש"ח
ניוד ואיחוד קופות 120 ש"ח

אלמנטר

הזמנת אישור העדר תביעות 150 ש"ח
העתק פוליסה 80 ש"ח
אישור מס 80 ש"ח
טיפול בתביעת צד ג' 250 ש"ח
העתק תעודת חובה 50 ש"ח
שיעבוד פוליסה 80 ש"ח